Hanke

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma (Pokat 2021) painottaa metsäbiotaloutta ja sen uusia teknologioita ja materiaaleja kasvun mahdollistajina. Kasvumahdollisuuksia nähdään myös matkailussa, erityisesti luontomatkailussa. Viime aikoina kiinalaisten kasvavana kiinnostuksen kohteena Pohjois-Karjalassa ovat olleet mm. biopohjaisten tekstiilien raakaaineet, biopolttoaineet ja matkailu. Tämä hanke pyrkii edelleen kehittämään metsäbiotaloutta Pohjois-Karjalassa kehittämällä metsäbiotalouden arvoketjuja ja lisäämällä, kehittämällä ja monipuolistamalla Pohjois-Karjalan metsäbiotaloussektoria ja sen kapasiteettia vastata Kiinan kasvavaan kiinnostukseen metsäbiotaloutta kohtaan.

Hankkeen kohteena ovat erityisesti metsäbiotalouden pk-yritykset. Yleisenä tavoitteena on auttaa alan toimijoita tarjoamalla tietoa Kiina-yhteistyön kehittämiseksi.

Hankkeen yksityiskohtaiset tavoitteet ovat:

  • Tunnistaa kasvavat kiinalaiset markkinat ja kiinnostus investoida metsien puupohjaisiin ja ei-puuaineisiin tuotteisiin sekä luontomatkailuun Pohjois-Karjalassa
  • Kartoittaa ja tarjota erityisesti pk-yrityksille mahdollisuuksia hyödyntää kiinalaisten lisääntynyttä kiinnostusta metsäbiotaloussektoria kohtaan
  • Tukea Kiinan investointisuunnitelmia Pohjois-Karjalassa tarjoamalla tietoa ja luomalla yritys- ja asiantuntijaverkostoja; Arvioida alueellisen biotalouden kehittämisen vaikutuksia, ml. uudet työpaikat
  • Lisätä osaamista ja tietoa Pohjois-Karjalassa, jotta paikalliset toimijat voivat paremmin vastata Kiinan kasvavaan kysyntään
  • Päivittää ja uudistaa alueella toimivan pk-yrityssektorin yhteyksiä mahdollisiin kiinalaisiin liikekumppaneihin

Hanke koostuu neljästä työpaketista:

  • TP1: Nykytilanne Pohjois-Karjalassa ja Kiinassa
  • TP2: Sektorikohtaiset mahdollisuudet ja arvoketjut
  • TP 3: Vaikutusten arviointi
  • TP 4: Synteesistä liiketoiminnan kehittämiseen

Hanke tuottaa hyödyllistä tietoa, potentiaalisia asiakaskontakteja ja liiketoiminnan kehittämisen tiekarttoja ja ituja alueen metsäbiotalouden toimijoille, erityisesti pk-yrityksille, jotta ne voivat paremmin hyödyntää Kiinan markkinoita ja houkutella kiinalaisia investointeja.

Toteuttajat

European Forest Institute (koordinaattori)

Luonnonvarakeskus